facebook  wordpress  youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Name:
Email:

Sibiu (Hermannstadt)

 

 

Se spune c? sibienii sunt oameni mândri atunci când spun c? ora?ul lor este unul dintre cele mai frumoase din Europa…dar asta nu o spunem doar noi ci ghidurile turistice din întreaga lume!

 

Se spune c? ora?ul Sibiu este destina?ia turistic? perfect? pentru iubitorii de experien?e unice!

 

Multe pove?ti ?i legende s-au scris despre Sibiu; pove?ti ce ne încânta, ne amuz? ?i ne dau sentimentul c? aici tr?im propria noastr? fantezie.

 

Sibiul înseamn? istorie, cultur?, tradi?ii, patrimoniu arhitectural, evenimente, legende cu con?i ?i cavaleri, vr?jitoare, r?uf?c?tori, eroi, arti?ti, personalit??i sau oameni simpli.

 


În cei 800 de ani de existen?? în aceste locuri, locuitorii Sibiului, fie ei sa?i ori români, au pus mân? de la mân? ?i au contribuit la crearea ora?ului de azi. La început au creat o mic? comunitate cu o bisericu?? pe deal înconjurat? de un zid de ap?rare.

 

Au venit n?v?litorii ?i au distrus-o din temelii, dar ei nu s-au speriat ci s-au înc?p?tânat s? r?mâna aici.

 

Ba mai mult, au construit o cetate ?i mai puternic?, cu ziduri mari, turnuri înalte ?i puternice.

 

Au construit noi biserici, cl?diri masive, au ridicat un pod în plin? cetate (un Pod al Minciunilor chiar), au pus « ochi » cl?dirilor pentru a-i feri de r?u, au construit o filarmonic?, muzee, promenade – au creat Hermannstadt-ul de ieri, Sibiul de azi.

 

 

Un ora? de dimensiuni medii al c?rui centru istoric se remarc? prin pie?e largi, str?juite de cl?diri cu acoperi?uri înalte, culori pastelate, cl?diri ce îmbin? varii stiluri arhitecturale.

 

Pia?a Mare, Pia?a Mic?, Pia?a Huet, Pia?a Aurarilor, Pia?a Schiller ?i multe alte pia?ete se remarc? prin varietatea leg?turilor între ele: pasaje, tunele înguste sau chiar un pod (Podul Minciunilor).

 

Impun?toare sunt ?i zidurile de fortifica?ie ce înconjurau vechea cetate: înalte de câtiva metri, cu drum de gard?, ?an?uri pentru ap?, turnuri cu metereze ?i bastioane în form? de pic?; cetatea impresioneaz? ?i azi.

 

Nu degeaba îi spuneau turcii "Ora?ul Ro?u".

 

 

 

De ce mai este vestit Sibiul?

 

Pentru turlele bisericilor diverselor denomina?ii, vestitul Palat Brukenthal, Turnul Sfatului, Pasajul Sc?rilor, Casa Calfelor ?i povestea ei, Casa Altemberger, biserica evanghelic?, catedrala ordodox?, berzele de lâng? Podul Minciunilor, terasele r?coritoare, acordurile de pian ?i chitar? din Pia?a Mic?, evenimentele stradale, povestea vechilor depozite de cereale, povestea Revolu?iei din 1989 ?i-atât de multe altele…

 

 

Sibiul a fost Capital? Cultural? a Europei în 2007, ?i DA!, suntem mândri pentru o astfel de titulatur?.

 

Ghidul Verde Michelin i-a acordat 3 stele, reviste turistice din lumea întreag? povestesc despre un Sibiu mereu surprinz?tor.

 

Sunt titulaturi ce onoreaza Sibiul ?i care l-ar face mândru pe Hermann, cavalerul teuton ce a pus bazele cet??ii ?i care de la început îi prevestea un viitor m?re?. Sunt suficiente motive pentru a veni la Sibiu...

 

Desigur la acestea mai ad?ug?m pove?tile inedite ale Sibiului, oamenii simpli dar mereu dornici s?-?i întâmpine musafirii cât mai bine, evenimentele ce anim? pie?e ?i pia?ete, aerul cosmopolit, misterul cl?dirilor.

 

V? invit?m la o c?l?torie de neuitat, v? propunem experien?e unice, iar la sfâr?it v? promitem c? ve?i scrie propria poveste...din tarâmul pove?tilor !

Transylvania-Guide Sibiu

 

 
christian louboutin replica