facebook  wordpress  youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Name:
Email:

Masivul Cindrel

 

 

“M?i Cindrel munte înalt
Mult în lume ai fost cântat
A?a te ?tim din b?trâni
Mândru pres?rat cu stâni
?i cu turme de oi?e
P?zite de-a lor b?ci?e”

P??ind zi de zi pe potecile Cindrelului po?i z?ri ?iruri de stâni ce br?zdeaz? culmile masivului, po?i întâlni turme de oi conduse cu atâta m?iestrie de ciobani, dornici s? schimbe o vorb? cu tine, s?-?i spun? câteva din legendele mun?ilor.

 

Poienile acestor mun?i domoli sunt prilej de relaxare pentru turi?tii dornici de a se inbuiba cu lini?tea naturii ?i de a asculta sunetul p?s?rilor ce br?zdeaz? cerul.

 

Legenda Cindrelului ?i-a lacurilor ce izvor?sc din el sun? a?a:

 

Se spune din b?trâni c? undeva în acesti mun?i tr?ia o fat? de cioban, frumoas?, parc? rupt? din raza soarelui .

 

Tot pe aceste meleaguri tr?ia ?-un ciob?na? mândru fecior, pe nume Cindrel.

 

Pe "Frumoasa Mun?ilor", a?a cum ciobanii îi spuneau, a z?rit-o odat? Cindrel ?i de atunci nu-?i mai putea lua gândul de la ea. Numai c? pe ace?ti mun?i tr?ia ?-un uria? ce avea o fat? urât? ?i strâmb?, ce-?i pusese ochii pe Cindrel.

 

Când în?elese ea c? ciob?na?ul o vrea pe Frumoasa, i-a zis tat?lui s?-l ucid? pe Cindrel ?i uria?ul, ascultându-?i fata, îi retez? acestuia capul.

 

Mun?ii începur? s? plâng? împreun? cu Frumoasa zile în ?ir pân? se stinse ?i ea al?turi de dragul ei.

 

Iar din lacrimile ei izvorârâ dou? lacuri limpezi precum cle?tarul: Iezerul Mare ?i Iezerul Mic sau, amintind de cei doi: Iezerele Cindrelului.

 

?i al?turi, deasupra lacurilor stau aplecate culmile cele mai înalte ale acestor mun?i: vârfurile Cindrel (2244 m) ?i Frumoasa (2168 m).

De ce o drume?ie în masivul Cindrel?

 

Pentru c?:
* Cindrelul este masivul montan înc?rcat cu multe tradi?ii ?i obiceiuri ale vesti?ilor ciobani din M?rginime, care-?i urc? mioarele pe culmile ?i poienile înalte ale muntelui, p?scând ?i d?ruindu-ne cea mai bun? brânz? din zon?;

 

* Potecile acestuia str?bat covoare imense de jneap?n ?i plante endemice, pe care le g?sim doar în aceast? zon?;

 

* Cindrelul de?ine în partea lui superioar? (alpin?) – Parcul Na?ional Cindrel ?i Rezerva?ia Iezerele Cindrelui - cu cele dou? lacuri, Iezerul Mare ?i Iezerul Mic, cu ale lor c?ld?ri br?zdate de jnepeni? , zâmbru ?i bujor de munte ;

 

* Masivul Cindrel atrage prin farmecele sale turistul dornic de relaxare în natur? ?i de cunoa?tere a îndeletnicirilor ciobanilor, ce î?i petrec via?a de zi cu zi printre mirosul “ tare ?i proasp?t cu iz de prim?var? “ al oilor ?i preparatul produselor tradi?ionale din carne ?i lapte de oaie ;

 

* În Mun?ii Cindrel se afl? sta?iunea montan? situat? la cea mai mare altitudine din ?ar?, P?ltini? (1450 metri) ;


* Este locul care te provoac? s? descifrezi misterul care  înv?luie vârful Cindrel sau te îndeamn? s? deslu?e?ti tainele procesului de transhuman??.

 

 

A?adar nu sta?i pe gânduri!!!

 

Veni?i s? p??im împreun? pe c?r?rile Cindrelului unde ciobanii a?teapt? s? ne dezv?luie pove?ti ?i legende din vremuri demult apuse.

 

Transylvania-Guide Sibiu

 
christian louboutin replica