facebook  wordpress  youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Name:
Email:

Masivul Piatra Craiului

 


« Avem un singur Crai ce-a?teapt? neclintit
Cu ale sale creste ce sunt ro?ii în asfin?it
?i vreau s? vii ?i tu, s? mergem împreun?
S? împletim acolo a Pietrei Craiului cunun? »

Piatra Craiului este masivul care se înal?? m?iestos deasupra ora?ului Z?rne?ti, având forma unui fier?str?u imens orientat de la vest la est ?i care face parte din grupa Carpa?ilor Meridionali.

Tr?s?turile generale care fac din acest masiv muntos un munte unic în România sunt date de creasta lui singuratic?, îmbr?cat? cu brâul verde al p?durilor ?i formele diverse de relief pe care le întâlnim aici.

 

 

Col?i de stânc?, ace, piramide, turnuri, brâuri, hornuri, num?rul de v?i, grohoti?uri, arcade naturale, întregesc spectacolul vizual, al?turi de abrupturi deosebit de spectaculoase.

Piatra Craiului se identific? ?i prin faptul c? de?ine un unicat din punct de vedere botanic, o floare unic? în lume, pe care o g?sim numai în acest masiv... Numele garofi?ei Pietrei Craiului sau floarea f?r? seam?n este strâns legat de legenda care a bântuit mult? vreme prin spusele localnicilor de la poalele mun?ilor.
Legenda spune c? demult, în vremuri îndep?rtate, tr?ia la poalele unor mun?i înal?i din Carpa?i, un p?durar cu familia sa: so?ia ?i cei doi copii. Cel mai mic poreclit "Deget?ru?" blond, cu un glas de clopo?el ?i surioara lui "Garofi?a" (de vreo 5 ani), brunet? cu ochi negrii str?lucitori.

P?durarul era cunoscut pentru blândetea lui si grija ce o purta animalelor s?lbatice.
Uneori, îngrijea câte un pui de c?prioara r?t?cit, alteori lega r?nile unui iedu? încol?it de fiare. Într-o zi, aproape de c?su?a lor a c?zut un pui de acvil?, r?nit la un picior de o s?geata.

P?durarul l-a luat în bra?e, i-a scos s?geata ?i la pansat. Copiii l-au indragit ?i astfel s-a legat o strâns? prietenie între copii ?i pas?rea care parc? le în?elegea graiul..

Într-o zi acvila sim?indu-se în putere, se înalt? în aer, ca apoi iute ca s?geata cobori din înaltul cerului, jos în curtea p?durarului de unde cei doi copii o urm?reau ?i care î?i doreau ?i ei s? vad? mun?ii, cu vârfurile lor seme?e, s? zboare ?i ei spre înaltul cerului. În scurt timp veni ?i vremea cînd acvila îi purt? pe cei doi pe deasupra mun?ilor, traversînd p?duri întinse. Îns? mare p?cat se ab?tu asupra lor. Acvila cea drag? lor, pieri în urma infrupt?rii unei buc??i de carne otr?vit? ?i îi l?s? departe pe copii...

Ace?tia îngrijora?i au început s? plâng? ?i ?inându-se de mân? au plecat în c?utarea casei lor... La scurt timp, au z?rit în padurea din apropiere un castel. Ajunsi aici au întâlnit-o pe zâna acestor mun?i!

 

Cu lacrimi în ochi, copii au îngenunchiat ?i-au implorat-o s?-i g?zduiasc? peste noapte.

În zadar totu?i , parc? aceasta avea inima de piatr?. În loc s?-i ajute le-a spus: "În palatul meu de cristal nu au voie s? intre cei p?mânteni, singurul lucru ce pot s?-l fac este s? v? transform în dou? flori alese, Garofi?a ro?u-c?r?mizie( Garofi?a Pietrei Craiului) ?i Deget?ru?ul, s? cre?te?i în stâncile calcaroase ale mun?ilor. Ve?i cre?te acoperind stancile ca un covor verde, iar prim?vara, ve?i înflori, înfrumuse?ând aceste locuri”.

De ce o drume?ie în masivul Piatra Craiului??

 

Pentru c?:
* Masivul Piatra Craiului este un parc na?ional constituit în anul 1971, fiind o comoar? ce trebuie ?inut? cu orice pre? departe de drujbe, poluarea de orice fel, drumuri asfaltate, braconieri, bulucul de turi?ti ce las? gunoaie în urma lor.

* De?ine cea mai lung? ?i tipic? creast? calcaroas? din Carpa?i, lung? de circa 25 kilometri, cea mai mare densitate de v?i ?i cea mai înalt? creast? din Carpa?i.

* Botani?ti ?i cercet?tori entuzia?ti pot admira aici circa 1.300 specii de plante, dintre care 150 specii ocrotite, cea mai impresionant? ?i unic? fiind Garofi?a Pietrei Craiului.

* Aici p?sim pe poteci ce duc spre minuni naturale a c?ror admirare au darul de a-?i vindeca sufletul prin grandoarea, frumuse?ea si pitorescul lor: Cheile Dâmbovicioarei, Pr?p?stiile Z?rne?tiului, Zaplazul, Turnurile Dianei, Cerdacul Stanciului sau Acul Cr?p?turii.

* În interiorul grani?elor parcului întâlnim dou? sate, M?gura ?i Pe?tera, în care timpul parca sta în loc si unde g?sim oameni primitori ?i gospodari, care ne întâmpin? în pragul casei, cu c?ldura lor.

* Aici turistul simte c? e cucerit de în?ltimile înfior?toare ale abrupturilor calcaroase ?i ale pere?ilor albi ce curg spre limita p?durilor, atingând dur brâul verde al acestora.

A?adar v? astept?m s? p??im împreun? pe poteciile calcaroare ale Pietrei Craiului, unde a lor garofi??, ne astept? s?-i admir?m frumuse?ea.

Transylvania-Guide Sibiu

 
christian louboutin replica